ARTICLES

THE FORMATION OF IMAGE AND UNDERSTANDING SEEING

In the cyber-age, constantly changing communication networks, produce systems of interdependence akin to natural ecosystems filled with unbelievable artificial intelligence and imagery used interactively in cyber space.  Addictions have been developed for people who are stuck into an authorized lifestyle, audited by computers, televisions and close circuit cameras through the…
Posted in enust | 396 Comments

Les souliers rouges sont le compteur du temps

L’esprit confus, je marchais parmi la foule de la rue. J’avais choisi le thème de la danse pour reprendre les travaux de photographie que j’avais interrompus. Et je me demandais où je pourrais trouver danseurs et danseuses et quel type de danse cela devrait être. Je suis resté là, planté…
Posted in enust | 135 Comments

Bakmak ve Görmek

Beton çelik ve tuğla ile örülü bir dünyanın içine gömülmüş ve doğadan giderek soyutlandığımız, adına kent-şehir dediğimiz kaos içinde yaşamaya mahkum edildik. Doğal olmaktan uzaklaşmaya başlayan yeni yaşam alanlarımızda kaybolmaya yüz tutmuş duygularımızı, estetik algılarımızı ayakta tutmak ve geleceğe taşımak zorundayız. Bu ancak sanat ve nitelikli tasarımları günlük yaşantımıza yerleştirecek…
Posted in article | 7,086 Comments

SAHNE ÜZERİNDEKİ GERÇEKLİĞİN TANIKLIĞI

Tarih boyunca kendi üzerindeki bilincinin gelişip artmasıyla insan kendisinin kim olduğu, bu evren içerisinde yerinin ne olduğu sorularını da sormaya başlayınca, başaramadığı ve eksik gördüklerini kendi sosyal-kültürel yapısına uydurmak için çaba göstermiştir. Aristotales’in kuramsal yapıtı poetika’yı temel alan Batı estetik anlayışının altında sanatın doğayı taklit  etmesi  (mimesis), ya da farklı…
Posted in article | 131 Comments

GİYİM ve MODANIN KISA ÖYKÜSÜ

Özet Olumsuzluğun olabildiğince çok olduğu çağlarda yaşam mücadelesi veren insanın örtünmeyi doymakla eş değer tutması doğal ve vazgeçilmez bir olgu idi. İklimin ve doğa koşullarının çeşidi elbette ki örtünmeyi de teklikten çıkartarak, şartlara göre ona çeşni kazandıracaktı. Tarihin akışı içinde örtünme, yerini giyinmeye, giyim de estetik ile birleşince, ortaya çıkan…
Posted in article | 124 Comments

Fotoğrafta “Portre-Yüz”ün Gerçek(siz)liği; Paradoks ve Dönüşüm

Özet Çağımızda fotoğraf teknolojisinin değişimine karşın portre-yüz çekimi (sinemada baş çekim) modern hayatın bir ögesi olarak yerini korumakta, popüler örnekleri 1942 yılında Philippe Halsman tarafından çekilen Dali, 1985 yılında Steve Mc Curry tarafından çekilen “Afghan Girl” (Afgan Kızı) örneklerine bakılarak “Görsel Kültür Kuramı” içerisinde incelenmeyi hak etmektedir. Bu çalışmada amaç,…
Posted in article | 996 Comments

SİNEMA ve MODA: ÇÖZÜLEN EFSANEVİ BİRLİKTELİK

Özet Sinema, 1920’li yıllardan başlayarak moda ile ilişkilerini geliştirmiş, moda da sinemanın moda tasarımcıları için çok önemli olan, kolektif beğenileri biçimlendirmedeki üstünlüğünden yararlanmayı başarmıştır. Süreç içinde birbirleriyle olumlu ve yararlı bağlar var eden sinema ve moda bu bağı çağdaş iletişim ve yeni medya alternatiflerinin de etkisiyle sanki koparmıştır. Belki bu…
Posted in article | 199 Comments

AVATAR FİLMİNE ESTETİK DÜZLEMDE BAKMAK

  AVATAR FİLMİNE ESTETİK DÜZLEMDE BAKMAK Yrd. Doç. Dr. Sefa Çeliksap[1]   Özet Avatar son yıllarda Hollywood’dan çıkan en yenilikçi film. Bunların yanında James Cameron’un sadece sinemaya teknolojik olarak değil, içerik ve sinema dili olarak katkıda bulunduğunun örneği yaratıcı ve etkileyici bir çalışma. Bu yazı Avatar’ın hemen göze çarpan özellikleriyle,…
Posted in article | 167 Comments